ถาวรวัตถุ


พระอุโบสถ

            พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของพระวิหาร  กว้าง  ๙  เมตร ยาว  ๒๒ เมตรเป็นรูปทรงโรง  สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างในรัชกาลที่ ๑ หน้าบรรณเป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ และพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ    

 • บันไดขึ้นทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ข้างละ ๒ บันได
 • ประตูด้านทิศตะวันออก มี ๓ประตู  ด้านทิศตะวันตก มี ๒ ประตู บานประตูทุกด้านมีภาพเขียนลายรดน้ำ
 • หน้าต่างด้านทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ ๕ ช่องแต่ละบานก็มีภาพเขียนลายรดน้ำ
 • ผนังด้านทิศตะวันออก  เป็นภาพเขียนพระพุทธเจ้าปางผจญมาร ก่อนตรัสรู้ มีแม่ธรณีกำลังบิดมวยผม ช่วยป้องกันมิให้พระยาวสวัดดีกับเสนามารเข้าผจญได้
 • ผนังด้านทิศตะวันตก เป็นภาพเขียนอากาศวิมาน มีพระอาทิตย์  พระจันทร์ชักรถ และพระที่นั่งเวชยันต์มหาปราสาทของท้าวสหัสนัยน์ มีรูปช้างเอราวัณ   
 • ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้ ด้านล่างเป็นภาพเขียนทศชาติ ด้านบนแบ่งเป็นชั้น ๓  ชั้น  เป็นรูปเทพชุมนุม  มี  เทวดา อินทร์ พรหม ยม  ยักษ์ ครุฑ นาค  คนธรรพ์  วิชชาธร  กำลังพนมมือ และมีพัดวาลวีชนีประจำทุกรูป 

         ภาพเขียนฝาผนังสันนิษฐานว่าเป็นผีมือช่างชุดเดียวกันกับที่เขียนไว้ในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๐๕  พระเทพปริยัติ (ดำ  อาภารํสี) เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้ให้ช่างกรมศิลปากรเขียนใหม่ โดยถ่ายรูปเก่าไว้ก่อน รวมถึงภาพเขียนลายรดน้ำที่บานประตูพระอุโบสถและพระวิหารด้วย สิ้นงบประมาณ ๒๘๙,๓๐๐ บาท  (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

บริเวณรอบๆพระวิหารและพระอุโบสถ

 • พระเจดีย์โบราณ  ๗  องค์  อยู่หลังพระวิหารคด  ด้านทิศตะวันตก   เจดีย์ทั้ง ๗ องค์นี้  สร้างขึ้นพร้อมกับวัด  แต่ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด  หรือบรรจุสิ่งใดไว้

ของหลวงที่พระราชทานไว้ประจำพระอุโบสถ

 • ธรรมาสน์ชั้นเอก  ในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที  ๕  พ.ศ. ๒๔๕๓
 • พระบรมรูปหล่อ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเครื่องยศจอมพลทหารบก  สูง  ๔๘  เซนติเมตร
 • ตู้สลัก  ลายปิดทองล่องชาด  สำหรับตั้งเทียนพรรษา   ในคราวงานถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเชฏฐาธิราช  เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา
 • ธรรมาสน์ปาฏิโมกข์  ในคราวงานถวาย พระเพลิงพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์
 • ตู้ปาฏิโมกข์ เป็นสังเค็ด ในคราวงานถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จฟ้า กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์


 • นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน... อ่านต่อ
 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”... อ่านต่อ
 • ฮือฮาเจอหมู่บ้านศีล 5 นับหมื่นครัว ไม่กินเนื้อสัตว์... อ่านต่อ
 • ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557... อ่านต่อ

 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • มติมหาเถรสมาคมเเต่งตั้ง พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ M.A.) เป็น เจ้าคณะภาค ๗... อ่านต่อ
 • ร่วมมุทิตาสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,M.A.,พธ.ด.)... อ่านต่อ
 • วันออกพรรษา อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันวิสา... อ่านต่อ

 • 100 ปี ชาตกาลพุทธทาส 1และ 2 อ่านต่อ
 • กำลังใจ - ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • การตัดกรรมตามแนวพุทธ อ่านต่อ
 • ว.วชิรเมธี \"เรามีเวลาจำกัด\" อ่านต่อ
 • มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก อ่านต่อ

 • วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ... อ่านต่อ
 • วันวิสาขบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)... อ่านต่อ
 • วันมาฆบูชา ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื... อ่านต่อ

 • สนทนาธรรมเซนกับสตีฟ จ็อบส์ อ่านต่อ
 • มงคลสูตร 38 ประการ อ่านต่อ
 • สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต... อ่านต่อ
 • พระไตรปิฏก อ่านต่อ
 • เรื่อง "กรรมของชาติของบ้านเมื... อ่านต่อ

 • พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบ... อ่านต่อ
 • วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารม... อ่านต่อ
 • พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี... อ่านต่อ
 • มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญ... อ่านต่อ
 • พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี... อ่านต่อ

 • สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น Steve Jobs' T... อ่านต่อ
 • เขาพระวิหาร : บทเรียนของพื้นที่ออนไลน์ โปรดตั้งสติก่อนรักชาติ... อ่านต่อ
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ อ่านต่อ
 • ลำล่อง...คิดฮอดพ่อแม่ อ่านต่อ
 • ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์... อ่านต่อ

 • คิดเป็นเห็นธรรม ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)... อ่านต่อ
 • เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเ... อ่านต่อ
 • นางสามาวดี อ่านต่อ
 • หลวงพ่อชา - ต่อสู้ความกลัว อ่านต่อ

 • MV เดินตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ
 • [MV] ต้นไม้ของพ่อ อ่านต่อ
 • เพลง ของขวัญจากก้อนดิน อ่านต่อ
 • เพลง รูปที่มีทุกบ้าน อ่านต่อ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ \"King of Kings\" อ่านต่อ


 •                         

      


  วัดปากน้ำ . สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง . สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย . กรมการศาสนา . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย . กระทรวงวัฒนธรรม