โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์ วัดปทุมคงคา


ประวัติโรงเรียน
คณะครู/อาจารย์
ปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรการเรียน
ติดต่อสำนักงาน


ประวัติโดยสังเขป

      โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาเป็นโรงเรียนเผยแผ่ศีลธรรมแก่เยาวชน เปิดสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ จากดำริของพระเดชพระคุณ  เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี  ( สนิธ  เขมจารีมหาเถร ป.ธ.๙ อดีดเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อดีตกรรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะภาค๑)ที่ประสงค์จะให้เยาวชนเข้าถึงธรรมะ เพื่อจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต  พร้อมทั้งให้เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา  เพื่อมุ่งให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติส่วนรวมต่อไป โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์  วัดปทุมคงคา  เป็นหน่วยงาน ที่ให้การศึกษาอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน ซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ 

                                                   

      จนกระทั่งปัจจุบันนี้ โดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ    เขมจารีมหาเถร  ป.ธ.๙) เป็นผู้ดำริให้ก่อตั้งขึ้น  ด้วยท่านมองเห็นเหตุการณ์ที่วิบัติ เสื่อมทรามทางศีลธรรมอันเกิดขึ้นแก่เยาวชน   และยิ่งจะทวีคูณมากขึ้น การก่อตั้งโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์  จึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะทำให้ศีลธรรมอยู่คู่กับสังคมได้  โดยทางโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์  ตระหนักดีว่าการจะปลูกฝังศีลธรรมต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เยาว์วัย เป้าหมายการเผยแผ่อบรมศีลธรรมจึงอยู่ที่เยาวชนของชาติ  ซึ่งเป็นวัยที่พร้อมที่จะรับการปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในใจได้ไม่ยากนัก  และก็จะกลายเป็นอุปนิสัยส่วนตัวที่น้อมนำไปทางธรรม ทางความดีงาม  จนเติบใหญ่ในวันข้างหน้า  และตลอดไป

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
             ๑.  เพื่อให้การศึกษาอบรมสั่งสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของชาติ 
             ๒.  เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ 
             ๓.  เพื่อให้เยาวชนรู้จักบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
             ๔.  เพื่อให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์มีประธานกรรมการบริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
      ๑.พระครูพิทักษ์ธรรมรังษี (สมพล  จีรฐิโต)
      ๒.พระสิรินันทมุนี (สำราญ  โชติวโร)
      ๓.พระมหาเสงี่ยม  ฐิตสีโล
      ๔.พระครูวินัยธรพวง  ปุญญฉตฺโต
      ๕.พระมหาเสงี่ยม  ฐิตสีโล
      ๖.พระญาณสุนทร (วิฑูรย์  ปาสาทิโก)


 • นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน... อ่านต่อ
 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”... อ่านต่อ
 • ฮือฮาเจอหมู่บ้านศีล 5 นับหมื่นครัว ไม่กินเนื้อสัตว์... อ่านต่อ
 • ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557... อ่านต่อ

 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • มติมหาเถรสมาคมเเต่งตั้ง พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ M.A.) เป็น เจ้าคณะภาค ๗... อ่านต่อ
 • ร่วมมุทิตาสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,M.A.,พธ.ด.)... อ่านต่อ
 • วันออกพรรษา อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันวิสา... อ่านต่อ

 • 100 ปี ชาตกาลพุทธทาส 1และ 2 อ่านต่อ
 • กำลังใจ - ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • การตัดกรรมตามแนวพุทธ อ่านต่อ
 • ว.วชิรเมธี \"เรามีเวลาจำกัด\" อ่านต่อ
 • มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก อ่านต่อ

 • วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ... อ่านต่อ
 • วันวิสาขบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)... อ่านต่อ
 • วันมาฆบูชา ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื... อ่านต่อ

 • สนทนาธรรมเซนกับสตีฟ จ็อบส์ อ่านต่อ
 • มงคลสูตร 38 ประการ อ่านต่อ
 • สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต... อ่านต่อ
 • พระไตรปิฏก อ่านต่อ
 • เรื่อง "กรรมของชาติของบ้านเมื... อ่านต่อ

 • พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบ... อ่านต่อ
 • วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารม... อ่านต่อ
 • พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี... อ่านต่อ
 • มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญ... อ่านต่อ
 • พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี... อ่านต่อ

 • สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น Steve Jobs' T... อ่านต่อ
 • เขาพระวิหาร : บทเรียนของพื้นที่ออนไลน์ โปรดตั้งสติก่อนรักชาติ... อ่านต่อ
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ อ่านต่อ
 • ลำล่อง...คิดฮอดพ่อแม่ อ่านต่อ
 • ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์... อ่านต่อ

 • คิดเป็นเห็นธรรม ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)... อ่านต่อ
 • เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเ... อ่านต่อ
 • นางสามาวดี อ่านต่อ
 • หลวงพ่อชา - ต่อสู้ความกลัว อ่านต่อ

 • MV เดินตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ
 • [MV] ต้นไม้ของพ่อ อ่านต่อ
 • เพลง ของขวัญจากก้อนดิน อ่านต่อ
 • เพลง รูปที่มีทุกบ้าน อ่านต่อ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ \"King of Kings\" อ่านต่อ


 •                         

      


  วัดปากน้ำ . สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง . สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย . กรมการศาสนา . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย . กระทรวงวัฒนธรรม