สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”


สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ” | เดลินิวส์
„ที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประกาศปฏิญญาแอลเอ(นครลอสแองเจลิส) พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:31 น. วันนี้ (2 ก.ค.) พระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันประกาศ ปฏิญญาแอลเอ(นครลอสแองเจลิส) เพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้ 1.ส่งเสริมการจัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐาน และสนับสนุนการดำเนินการสำนักวิปัสสนากรรมฐาน 2.ดำเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 3.พัฒนาองค์กรและรูปแบบดำเนินการของคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระพรหมสิทธิ กล่าวต่อไปว่า 4.ร่วมกันจัดงานสัมมนาชาวพุทธนานาชาติ และประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในปี 2559  5.ร่วมกันดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ 6.ร่วมกันจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศ 7.สนับสนุนการประชุมชาวพุทธนานาชาติของทำเนียบขาว ตามนโยบายประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 8.สนับสนุนทำมาตรฐานและกำกับดูแลมาตรฐานทางพระพุทธศาสนาของกองอนุศาสนาจารย์ กระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ และองค์กรอื่นๆ ประเทศสหรัฐอเมริกา 9.ร่วมสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 10.ร่วมกันจัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี และจัดสัมมนาผู้นำศาสนานานาชาติ ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ11.ร่วมกันดำเนินการกิจกรรมอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นชอบ “
 

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/332141 • นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน... อ่านต่อ
 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”... อ่านต่อ
 • ฮือฮาเจอหมู่บ้านศีล 5 นับหมื่นครัว ไม่กินเนื้อสัตว์... อ่านต่อ
 • ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557... อ่านต่อ

 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • มติมหาเถรสมาคมเเต่งตั้ง พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ M.A.) เป็น เจ้าคณะภาค ๗... อ่านต่อ
 • ร่วมมุทิตาสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,M.A.,พธ.ด.)... อ่านต่อ
 • วันออกพรรษา อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันวิสา... อ่านต่อ

 • 100 ปี ชาตกาลพุทธทาส 1และ 2 อ่านต่อ
 • กำลังใจ - ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • การตัดกรรมตามแนวพุทธ อ่านต่อ
 • ว.วชิรเมธี \"เรามีเวลาจำกัด\" อ่านต่อ
 • มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก อ่านต่อ

 • วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ... อ่านต่อ
 • วันวิสาขบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)... อ่านต่อ
 • วันมาฆบูชา ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื... อ่านต่อ

 • สนทนาธรรมเซนกับสตีฟ จ็อบส์ อ่านต่อ
 • มงคลสูตร 38 ประการ อ่านต่อ
 • สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต... อ่านต่อ
 • พระไตรปิฏก อ่านต่อ
 • เรื่อง "กรรมของชาติของบ้านเมื... อ่านต่อ

 • พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบ... อ่านต่อ
 • วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารม... อ่านต่อ
 • พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี... อ่านต่อ
 • มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญ... อ่านต่อ
 • พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี... อ่านต่อ

 • สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น Steve Jobs' T... อ่านต่อ
 • เขาพระวิหาร : บทเรียนของพื้นที่ออนไลน์ โปรดตั้งสติก่อนรักชาติ... อ่านต่อ
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ อ่านต่อ
 • ลำล่อง...คิดฮอดพ่อแม่ อ่านต่อ
 • ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์... อ่านต่อ

 • คิดเป็นเห็นธรรม ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)... อ่านต่อ
 • เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเ... อ่านต่อ
 • นางสามาวดี อ่านต่อ
 • หลวงพ่อชา - ต่อสู้ความกลัว อ่านต่อ

 • MV เดินตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ
 • [MV] ต้นไม้ของพ่อ อ่านต่อ
 • เพลง ของขวัญจากก้อนดิน อ่านต่อ
 • เพลง รูปที่มีทุกบ้าน อ่านต่อ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ \"King of Kings\" อ่านต่อ


 •                         

      


  วัดปากน้ำ . สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง . สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย . กรมการศาสนา . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย . กระทรวงวัฒนธรรม