ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557


เพราะธรรมที่ดีที่สุดคือ ธรรมที่ลงมือ ‘ทำ’ ฉะนั้นแล้ว เพื่อให้เราก้าวผ่านคืนข้ามปีอย่างมีคุณค่า และให้สิริมงคลแก่ชีวิต 

การน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเฉลิมฉลองวาระขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ 

                                      

กิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี’ เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ 

ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สร้างจิตสำนึกและทัศนะคติบวกในการใช้ชีวิต รวมถึงจุดประกายให้ทุกคนตั้งมั่นทำความดีเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน

และในปีนี้เองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี 2556-2557’ จะได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระครบ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกเหนือไปจากการตั้งปณิธานจิตในการทำความดีตลอดปีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป

สำหรับสถานที่จัดงานปีนี้ โดยหลักๆ ส่วนกลาง จะจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคอีก 4 จังหวัด ได้แก่ 

ภาคเหนือ 

จัด สวดมนต์ในซุ้มสวดมนต์ล้านนา, ฟังเพลงธรรม ‘ธรรมะอินดี้ ดนตรีอินธัมม์’ โดยเยาวชน, กาดมั่ว แต่งชุดเมืองสวดมนต์ข้ามปี๋, จุดบอกไฟอวยชัยสะหลีศรีมงคล 9 ช่อ ณ วัดติโลกอาราม จ.พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัด ‘กิจกรรมปล่อยกรวยไฟบูชาพระพุทธเจ้า’, แจกน้ำดื่มทางเลือก ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น

ภาคตะวันออก 

จัด ‘กิจกรรมร่วมสวดมนต์ของทุกสาขาอาชีพและสรรพสัตว์’ มีการเชิญแต่งตัวแฟนตาซีมาร่วมงานสวดมนต์ (เทวดา-มนุษย์-สัตว์-เปรต-อสุรกาย) ณ วัดโสธรวรารามมวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคใต้ 

จัด กิจกรรมเวียนเทียน, ดนตรีธรรมะ, ตอบปัญหาและการออกร้านของสมาชิกหอการค้าหาดใหญ่ ณ วัดถาวรวราราม จ.สงขลา

ข้อมูลข่าวจากhttp://board.palungjit.org • นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน... อ่านต่อ
 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”... อ่านต่อ
 • ฮือฮาเจอหมู่บ้านศีล 5 นับหมื่นครัว ไม่กินเนื้อสัตว์... อ่านต่อ
 • ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557... อ่านต่อ

 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • มติมหาเถรสมาคมเเต่งตั้ง พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ M.A.) เป็น เจ้าคณะภาค ๗... อ่านต่อ
 • ร่วมมุทิตาสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,M.A.,พธ.ด.)... อ่านต่อ
 • วันออกพรรษา อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันวิสา... อ่านต่อ

 • 100 ปี ชาตกาลพุทธทาส 1และ 2 อ่านต่อ
 • กำลังใจ - ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • การตัดกรรมตามแนวพุทธ อ่านต่อ
 • ว.วชิรเมธี \"เรามีเวลาจำกัด\" อ่านต่อ
 • มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก อ่านต่อ

 • วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ... อ่านต่อ
 • วันวิสาขบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)... อ่านต่อ
 • วันมาฆบูชา ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื... อ่านต่อ

 • สนทนาธรรมเซนกับสตีฟ จ็อบส์ อ่านต่อ
 • มงคลสูตร 38 ประการ อ่านต่อ
 • สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต... อ่านต่อ
 • พระไตรปิฏก อ่านต่อ
 • เรื่อง "กรรมของชาติของบ้านเมื... อ่านต่อ

 • พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบ... อ่านต่อ
 • วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารม... อ่านต่อ
 • พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี... อ่านต่อ
 • มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญ... อ่านต่อ
 • พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี... อ่านต่อ

 • สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น Steve Jobs' T... อ่านต่อ
 • เขาพระวิหาร : บทเรียนของพื้นที่ออนไลน์ โปรดตั้งสติก่อนรักชาติ... อ่านต่อ
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ อ่านต่อ
 • ลำล่อง...คิดฮอดพ่อแม่ อ่านต่อ
 • ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์... อ่านต่อ

 • คิดเป็นเห็นธรรม ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)... อ่านต่อ
 • เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเ... อ่านต่อ
 • นางสามาวดี อ่านต่อ
 • หลวงพ่อชา - ต่อสู้ความกลัว อ่านต่อ

 • MV เดินตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ
 • [MV] ต้นไม้ของพ่อ อ่านต่อ
 • เพลง ของขวัญจากก้อนดิน อ่านต่อ
 • เพลง รูปที่มีทุกบ้าน อ่านต่อ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ \"King of Kings\" อ่านต่อ


 •                         

      


  วัดปากน้ำ . สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง . สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย . กรมการศาสนา . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย . กระทรวงวัฒนธรรม