นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. พระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ (ประไพ นนท์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์ เปิดเผยว่า จากการ ที่ปัจจุบันในสังคมโลกเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายต่อเนื่อง ส่งผลให้ความสุขมวลรวมในสังคมลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ในทางพระพุทธศาสนา จากคำสอนของพระพุทธองค์ที่มีมากว่า 2 พันปี จนถึง ปัจจุบันยังคงเป็นคำสอนที่ทันสมัย ทุกคำสอนของพระพุทธองค์เป็นอมตะ สามารถใช้ได้ตลอดกาล พระพุทธองค์ทรงสอนให้ชาวพุทธทุกคน ทุกสาขาอาชีพตั้งมั่นอยู่ในธรรม หากทุกคนมีธรรมอยู่ในใจ ตั้งมั่นอยู่แต่ในสิ่งที่ดีงาม คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและกัน ไม่สร้างปัญหาต่อกัน และกัน ด้วยวิถีพุทธจะส่งผลให้วิถีชีวิตของทุกครอบครัว พบแต่ความสุข บ้านเมืองก็จะสงบสุขตามไปด้วย

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์เผยต่อไปว่า ทั้งนี้ในส่วนของฆราวาส พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเอาโครงการหมู่บ้านศีล 5 เข้าไปให้ ทุกอำเภอ หมู่บ้าน นำไปดำเนินการ โดยมีคณะสงฆ์ ผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่เฝ้าติดตามดูแลและเติมเต็มให้กับชาวพุทธอย่างใกล้ชิด ในส่วนของพระสงฆ์เอง ก็ได้จัดให้มีโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับ พระนวกะ เพื่อให้พระสงฆ์ทุกรูปมุ่งมั่นอยู่ในศีลธรรม เพื่อนำไปสู่การเติมเต็มธรรมที่ถูกต้องให้กับญาติโยมต่อไป โดยพระสงฆ์จะต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางไป จากคำสอนของพระพุทธองค์ ในส่วนของ อ.ดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระนวกะ รวม 38 วัด กว่า 170 รูป ขึ้นที่วัด ดอนเจดีย์ โดยมีพระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาท.

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/content/516230 • นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน... อ่านต่อ
 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”... อ่านต่อ
 • ฮือฮาเจอหมู่บ้านศีล 5 นับหมื่นครัว ไม่กินเนื้อสัตว์... อ่านต่อ
 • ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557... อ่านต่อ

 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • มติมหาเถรสมาคมเเต่งตั้ง พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ M.A.) เป็น เจ้าคณะภาค ๗... อ่านต่อ
 • ร่วมมุทิตาสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,M.A.,พธ.ด.)... อ่านต่อ
 • วันออกพรรษา อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันวิสา... อ่านต่อ

 • 100 ปี ชาตกาลพุทธทาส 1และ 2 อ่านต่อ
 • กำลังใจ - ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • การตัดกรรมตามแนวพุทธ อ่านต่อ
 • ว.วชิรเมธี \"เรามีเวลาจำกัด\" อ่านต่อ
 • มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก อ่านต่อ

 • วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ... อ่านต่อ
 • วันวิสาขบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)... อ่านต่อ
 • วันมาฆบูชา ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื... อ่านต่อ

 • สนทนาธรรมเซนกับสตีฟ จ็อบส์ อ่านต่อ
 • มงคลสูตร 38 ประการ อ่านต่อ
 • สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต... อ่านต่อ
 • พระไตรปิฏก อ่านต่อ
 • เรื่อง "กรรมของชาติของบ้านเมื... อ่านต่อ

 • พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบ... อ่านต่อ
 • วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารม... อ่านต่อ
 • พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี... อ่านต่อ
 • มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญ... อ่านต่อ
 • พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี... อ่านต่อ

 • สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น Steve Jobs' T... อ่านต่อ
 • เขาพระวิหาร : บทเรียนของพื้นที่ออนไลน์ โปรดตั้งสติก่อนรักชาติ... อ่านต่อ
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ อ่านต่อ
 • ลำล่อง...คิดฮอดพ่อแม่ อ่านต่อ
 • ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์... อ่านต่อ

 • คิดเป็นเห็นธรรม ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)... อ่านต่อ
 • เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเ... อ่านต่อ
 • นางสามาวดี อ่านต่อ
 • หลวงพ่อชา - ต่อสู้ความกลัว อ่านต่อ

 • MV เดินตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ
 • [MV] ต้นไม้ของพ่อ อ่านต่อ
 • เพลง ของขวัญจากก้อนดิน อ่านต่อ
 • เพลง รูปที่มีทุกบ้าน อ่านต่อ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ \"King of Kings\" อ่านต่อ


 •                         

      


  วัดปากน้ำ . สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง . สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย . กรมการศาสนา . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย . กระทรวงวัฒนธรรม