มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอบสอง


มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอบสอง "พระพรหมเสนาบดี" เผยประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 พบหลายจังหวัดต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ วอนเจ้าคณะจังหวัดช่วยขับเคลื่อน ด้าน มส.สั่งประเมินรอบสองช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:28 น. วันนี้ (23ก.ค.) พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” กล่าวว่า จากการประชุมติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมเห็นว่า การทำงานในระยะที่ 2 เหลือเวลาอีก 2 เดือนเท่านั้น จะเข้าสู่การดำเนินการโครงการระยะที่ 3 โดยในระยะที่ 2 กำหนดเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องมีผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดละร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรทั้งหมด แต่พบว่า ยังมีประมาณ 20-30 จังหวัดที่ยังอยู่ห่างไกลจากเกณฑ์ที่วางไว้มาก จึงควรช่วยกันเร่งขับเคลื่อน ซึ่งต้องอาศัยความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัด ทั้งต้องประสานการดำเนินงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลด้วย พระราชพุทธิวราภรณ์(ประเทืองอาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า มหาเถรสมาคม(มส.)มีมติให้คณะกรรมการฯลงพื้นที่ทุกภาคการปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 18 ภาคอีกครั้ง เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นรอบที่สองโดยกำหนดลงพื้นที่ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.นี้ ทั้งนี้ หากจังหวัดใดพบว่ายังไม่มีการดำเนินการในระดับที่น่าพอใจ ขอเสนอว่าให้เจ้าคณะภาคใช้อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินการสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น.

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/336920 • นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน... อ่านต่อ
 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”... อ่านต่อ
 • ฮือฮาเจอหมู่บ้านศีล 5 นับหมื่นครัว ไม่กินเนื้อสัตว์... อ่านต่อ
 • ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557... อ่านต่อ

 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • มติมหาเถรสมาคมเเต่งตั้ง พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ M.A.) เป็น เจ้าคณะภาค ๗... อ่านต่อ
 • ร่วมมุทิตาสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,M.A.,พธ.ด.)... อ่านต่อ
 • วันออกพรรษา อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันวิสา... อ่านต่อ

 • 100 ปี ชาตกาลพุทธทาส 1และ 2 อ่านต่อ
 • กำลังใจ - ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • การตัดกรรมตามแนวพุทธ อ่านต่อ
 • ว.วชิรเมธี \"เรามีเวลาจำกัด\" อ่านต่อ
 • มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก อ่านต่อ

 • วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ... อ่านต่อ
 • วันวิสาขบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)... อ่านต่อ
 • วันมาฆบูชา ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื... อ่านต่อ

 • สนทนาธรรมเซนกับสตีฟ จ็อบส์ อ่านต่อ
 • มงคลสูตร 38 ประการ อ่านต่อ
 • สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต... อ่านต่อ
 • พระไตรปิฏก อ่านต่อ
 • เรื่อง "กรรมของชาติของบ้านเมื... อ่านต่อ

 • พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบ... อ่านต่อ
 • วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารม... อ่านต่อ
 • พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี... อ่านต่อ
 • มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญ... อ่านต่อ
 • พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี... อ่านต่อ

 • สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น Steve Jobs' T... อ่านต่อ
 • เขาพระวิหาร : บทเรียนของพื้นที่ออนไลน์ โปรดตั้งสติก่อนรักชาติ... อ่านต่อ
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ อ่านต่อ
 • ลำล่อง...คิดฮอดพ่อแม่ อ่านต่อ
 • ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์... อ่านต่อ

 • คิดเป็นเห็นธรรม ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)... อ่านต่อ
 • เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเ... อ่านต่อ
 • นางสามาวดี อ่านต่อ
 • หลวงพ่อชา - ต่อสู้ความกลัว อ่านต่อ

 • MV เดินตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ
 • [MV] ต้นไม้ของพ่อ อ่านต่อ
 • เพลง ของขวัญจากก้อนดิน อ่านต่อ
 • เพลง รูปที่มีทุกบ้าน อ่านต่อ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ \"King of Kings\" อ่านต่อ


 •                         

      


  วัดปากน้ำ . สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง . สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย . กรมการศาสนา . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย . กระทรวงวัฒนธรรม