ปฏิทิน วัดปทุมคงคา


วันที่จัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
ชื่อกิจกรรม : กำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารีมหาเถร ป.ธ. ๙)
intro กิจกรรม : กำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารีมหาเถร ป.ธ. ๙)
รายละเอียด กิจกรรม :
กำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารีมหาเถร ป.ธ. ๙) ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
วัน/เวลา ประกาศ :
Mon 13 October 2014 03:58:21
ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
         
วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธ ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น.
ชื่อกิจกรรม : กฐินพระราชทาน วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
intro กิจกรรม : กฐินพระราชทาน วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด กิจกรรม :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กระทรวงคมนาคม นำผ้ากฐินพระราชทานมาทดถวาย ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ใน วันพุธ ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล โดยพร้อมเพียงกัน.
วัน/เวลา ประกาศ :
Mon 13 October 2014 03:52:11
ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ